Tysiące procesów technologicznych w różnych gałęziach przemysłu mają miejsce w pomieszczeniach zamkniętych. Wiele z nich generuje niebezpieczne produkty uboczne, które mogą być gazami łatwopalnymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami. Podobnie sprawa ma się z wysoką temperaturą, która zagraża zarówno pracownikom, jak i maszynom.

Rozwiązanie problemu

Najprostszym sposobem zapewnienia optymalnych warunków do pracy jest naturalnie regularna wymiana powietrza wewnątrz pomieszczenia. Opiera się to na zastosowaniu wentylatorów przemysłowych. Pozwalają one dopasować ilość doprowadzanego lub odprowadzanego powietrza do aktualnych potrzeb. Na szczególną uwagę zasługują dwa rodzaje wentylatorów, chemoodporne i przeciwwybuchowe. Pozwalają one zachować pełne bezpieczeństwo w miejscach pracy z różnymi substancjami chemicznymi, których opary zgromadzone w niewłaściwie wentylowanym pomieszczeniu mogą doprowadzić do poważnego zagrożenia życia i zdrowia. Obowiązek ich stosowania nakłada szereg przepisów.

Montaż i planowanie wentylatorów

Rozmieszczenie i wydajność tych elementów to kwestia dopasowania do przepisów prawa i konkretnych wymogów danego zakładu pracy. Wszystkie one powinny być uwzględnione w projekcie. Kiedy jednak nie jest to zakład o określonych wymogach, najlepiej jest kierować się pomiarami i zdrowym rozsądkiem. Regulowana moc wentylatorów i zapewnienie drożnych ciągów powietrznych to absolutny obowiązek każdego zarządzającego budynkiem służącym do wykonywania różnego rodzaju prac produkcyjnych.